Oet t leven van Krummel

As touval nait bestaait, den ist nait touvalleg dat Krummel dizze noam toubedaild kregen het. Net as zien noamgever holdt hai wel van avontuur. Nait dat e doar noar op zuik gaait, nee, t overkomt hom maisttied.
Bie ons op t dörp is hai goud bekìnd, mor of e ook werkelk goud bekìnd staait, dat mouten je aander mìnsen mor vroagen. t Is in elk geval nooit vervelend en saai, as t swaart-wit katje in de buurte is. In d’stroate en ook wieder vot binnen der genog mìnsen, dij doar wel t ain of t aander over vertellen kinnen.

Vandoage begunnen we mit n verhoal, dij zok gewoon in hoes ofspeult. Nou, gewoon:
Over Krummel en krekels

Het twijde verhoal van Krummel:
Hai het e dij nacht best wel kold had. Woar e overdag zok groag even koustern mag in t gloazen hoeske achter in toene, doar het e d’òfgelopen nacht ervoaren,dat d’heldere moane best wel veul licht, mor gain waarmte oetstroalt. Op n poar olde, stinkende eerappelzakken het e de twijde helfte van de nacht perbaaierd toch nog wat te sloapen.
n Katte aan de mure

Het daarde verhoal van Krummel:
Krummel het e thoesnait aaltied even makkelk. Veural nait mit de twij oldere katten. Dij hebben ook ja meer rechten. As Krummel Maartje te dicht noadert, krigt e veur t eerst in zien leven vlaigles. Of dat aal goud òflopt?  
Kobbeltjeboien

Het vaarde verhoal van Krummel:
Vera, t buurwichie, wil vandoage op veziede bie d’buren. As ze toene inlopt, zugt ze Krummel op d’raante van d’viever zitten. Was ze gewoon deurlopen, den was der niks gebeurd, mor deur d’nijsgiereghaid van Vera, wordt ze twij zoaken gewoar, dij heur leven oardeg in d’ware brengen.
De rood-wit-blaauwe

Vera krigt t vandoage aan de stok mit buurman Karel. As postbode Jan vot is, beweert Karel dat het monsterbaist ook n soort postbode is. As loater in toene  twij merels zok ook nog mit t verhoal goan bemuien, den gruit t Vera hailemoal boven de pette.
De Postbode

Vera wordt hailemoal gek van dij proatende daaier bie de buren in toene en zai krigt vandoage van buurman Karel doarom n eerste oetleg over hou t nou persies zit
Egypte

Krummel ist zat. Hai wil eindelk wel es waiten van hou en wat over zien aigen femilie. Hai zöcht doarom hulp bie zien kammeroad Rooie Joris. Mor noar wat en wel is Krummel nou aiglieks op zuik. Oft aal op zien ( katten)pootjes terechte komt, lezen je in …
De leste zuiktocht

t Is vandoage dunderdag en dat is de dag dat Kloaziene bie de femilie De Wit aan t schoonmoaken slagt. Kloaziene is gain groot laifhhebber van katten en aansom is t zulfde. Krummel het reden genog om hailemoal n hekel aan dat vraauwmìns te hebben. Vandoage zint Krummel op wroak, mor of dat aal goud òflopt?
Dunderdag

Der is veur thoes bie Krummel n hail aarg ongelok gebeurd. Krummel het alles zain en is aarg verdraiteg. Maartje het wel n verkloaren veur t ongelok en het, veur t eerst, in Krummel n aandachteg luusteroar.
Kattenongelok

Krummel het al tieden last van buurhond Tarzan. Hai en Tarzan leven op vout van oorlog. Vandoage kommen ze mekoar weer tegen en de konfrontoatsie liekt veur Krummel nait zo best òf te lopen, mor den komt ter wat op heur pad, dat d’haile situoatsie veraandert.
n Katte in t naauw, d’hond bont en blaauw

Krummel het vandoage n slechte dag. d’Achterbuurman, Maartje en ook Karel, z’hebben t aalmoal had mit Krummel. Mor oft aal terecht is?
Ondank is ’s werelds loon

Maartje is vandoage d’hoofdpersoon in t verhoal. Z’het n beste infeksie oplopen en mout noar daiernarts. En toch bestaait t vermouden, dat Krummel toch weer n belangrieke rol veur zok opaist in
Wel is de mol?

Dat katten aigenzinneg binnen is bekìnd, mor dat ze ook n aigen leven laiden, waiten nait veul mìnsen. Vandoage haar Krummel zo’n dag en dat het n bult konsternoatsie brocht.
Woar bist west

Lotje het zok tegenover moeke oardeg misdroagen. De vroage wel t maist te lieden het onder dizze vervelende situoatsie, wordt beantwoord in
Lotjes blues

Krummel wordt vandoage deur Kloaziene t hoes oetjagt, mor hou t kin? hai speult toch weer de hoofdrol
Moezen

n Achterbleven steertje en n vlinder in de veurjoarslocht zörgen vandoage veur oardeg wat oremes in:
Vlinder

Krummel is vandoage meschain wat minder in beeld, mor wel hail bepoalend veur d’òfloop van t verhoal in:
Kovvie-veziede