Kezeboer

Kist twij kroamkes n maarkt nuimen? Ik stel mie der  wat aans bie veur.
t Is moandag vroug in de middag mìnsenstil op t veuls te grote plaain, as k op fietse aan kom rieden. De vrundelke Surinoamse vraauw achter n provisorisch in mekoar flansd stalletje begrout mie mit n òfwachtende laag. Zai het zichtboar lekkere wraps mit pittige kip en veul gruinte in de verkoop. k Mout heur teleurstellen.
‘Zugt der lekker oet?’ zeg ik onder t weglopen.
Heur buurman kezeboer is drok mit niks. Kikt nait op of om, ook al bin k zien ainegste klant.
‘Doe hest vervast carnaval vierd en zitst nou mit n swoare koater op nekke,’ veronderstel ik in t wilde weg.
Aiglieks kin k hom nait aans. Hai het zok nog nooit sunt t joar, dat hai doar staait n vroleke Frans toond. Gain carnavalvierder in elk geval. Zien klandizie het der onder leden.
’n Pond ekstroa belegen!’ roup ik hom tot de orde.
t Is mien ainegste bodschop van de dag en k vin, dat huift nait zo laank te duren.
Wie binnen weer terogge overstapt. Zien sniedboare olde keze is noamelk mit kezeschoaf nait te snieden, brokken binnen wel lekker bie de borrel.
Hai herhoalt mien bestellen zunder op te kieken of spier te vertrekken. t Zel mie worst wezen.
Intussen is de riege twij moal zo laank worden en heb k n onbekìnde man in de nekke, dij zok over mien scholder hìnbogt en etaloazie bestudaaiert. Ik lees t koopbedrag van digitoale weegschoale – €6,50 – pak mien lutje porremonneetje oet buutse en mien pinpas overaal. Mien fietsraaize is financieel bekeken nait veur niks west, t is n stok goudkoper dan bie grootgrutter. t Woordeloos gesprek wordt onderbroken deur n onneudeg:
‘Pinnen.’
Zunder vroagtaiken en hai tovert veur d’òfwizzeln n bedenkelke oetdrokken op t gezicht, legt t betoalapperoatje op n grote ronde keze en as k t akkoord op t schaarmke zai, perbaaier ik aan t muisoame gesprek n goud ìnde te braaien.
‘Binnen der nog wel mìnsen dij mit geld betoalen?’
Zien antwoord in drij woorden shockeert.
‘Allendeg verstandege mìnsen!’
Inde goud, aal goud? Maal goud. Ik zeg verbolderd:
‘Doe zegst dus dat ik gain verstandeg mìns bin?’
Hai geft mie geliek, want zunder ain spoor van emotie knikt hai bevestegend. Noa n daipe zucht krieg k gelokkeg n twijde oadem:
‘Houzo?’
Alsof t daip bie hom van binnen zit, begunt hai te reveln as Brugman in zien beste doagen.
‘Waist wel, dat de stoat aal mor meer van ons pikt?
Zien komplete klantenbestand kikt hom verboasd aan en omdat de onverstandege man nou toch wel nijsgiereg worden is, herhoalt dij zien eerste vroag:
‘Houzo?
Kezeboers antwoord is nait echt verrazzend.
‘Van elke transactie pikken zai €0,15 in.’
t Liekt mie nait echt veul en omdat ik persies wait, woar hai t over het, zeg ik:
‘Mor dat betoalst doe.’
Veur t eerst komt der n schampere laag op zien gezicht:
‘Mor doe betoalst doar net zo veul aan mit.’
t Is mie de muite nait om verdere diskuzzie aan te goan, mor as k op fietse op hoes aangoa, realiseer ik mie, wat hai denkelk bedoult. Loze kezeboer het transactiekosten netuurlek in de pries verrekend.      ‘Bist n kounavvel, dast hom doar nait op aansproken hest,’ verwiet ik miezulf.
Teroggerieden om verhoal te hoalen is mie de muite nait, mor in de stilte van Wiekster fietspad schot mie inains de gedachte te binnen:
‘En as der n klant komt dij handje kontantje betoalen wil, zol kezeman dij 15 cìnt weer van t bedrag òftrekken?’
Vast nait en ik kin mor ain konkluzie trekken, kezeboer trekt net as de ‘stoat’ lu dus n poot oet.
Toch twievel ik, zol hai toch wat aans bedould hebben.
t Is toch wat dast over dij poar loezege cìnten zoveul omstanden moakst en mìnsen op heur betoalgedrag aansprekst. Ik neem mie wel veur volgende keer proef op de som te nemen en hom mit klinkende munt terogge te betoalen en òf te wachten of hai mie 15 cìnt körten geft.
Vast nait.
Toch luit t mie nait lös en noa n oetgebraaide studie bin k gusteroavend te waiten kommen:
Ondernemers, woaronder dus ook maarktkooplu binnen mit n pinbetoalen drij moal goedkoper oet dan mit n geldbetoalen.
k Neem mie vandoag al vast veur loze kezeboer volgende weke klouk te moaken. Dat ik hom doarmit n koater bezörg, zel mie n zörge wezen.                                                                                                          20230221