Meiske

t Is haalf acht. Anna zit wosken en streken mit t hoar netjes in de plooi bie ons op baank. Zai is net deur mouder brocht en mout nog n haalf uur wachten veur k heur noar school brengen kin.
‘k Was vanmorgen al vroeg wakker.’
Haalf acht is vroug veur mie. Oet Anna’s verhoal begriep ik, zai was om zes uur al in t ìnde.
‘Wat dust den wel aal,’ vroag ik.
t Is n laank verhoal, woar veur t kattenbakkenschonen n groot dail inroemd is. Op negen katten vaar kattenpoep- en pisbakken. Ik vin ain bakke al mans genog. Meiske het de gewoonte, kom ik smörgens sloapdronken om houk van keukendeur, zai vlogt votdoadelk op heur poepdeus. En dat kist roeken. Honden mouten mor even wachten mit vouer. Mien eerste gang is mit kattenbak, as n broodmand op de heupe droagen, noar boeten vlaigen.
t Is net ‘Groundhog day’, elke dag t zulfde. In elk geval dagbegun.
Meiske is sikkom zeuven moand en van ‘vlaigende-vief-menuten’ in loop van moanden veraanderd in n rustege, zulfstandege, zulfbewuste taante. Zai het in dijzulfde tied heur stee bie ons in hoes wel vonden.
Katten hebben personeel is n overbekìnd cliché. Doarom nuim ik t ook nait. Net as dat ik der ook nait over kloag, dat zai ons mit heur wìnsen ongemaarkt om t pootje wonden het.
Zo let zai zok bevubbeld laiver verhongern as dat zai allendeg eten mout. Zitten wie aan etenstoavel, zai zit der noast. Konden honden proaten, zai haren ons al laank oetstokt, dat zokswat gain pas geft. Zai maggen nog nait ais mit snoet boven toavelblad kommen. Daaier-pedagogisch bekeken kin t ook nait en ‘nood brekt wet’ liekt n goie verkloaren, mor slagt naargens op.
Zit ik op computer, lopt zai mie nou en den over lettertjesbord en tikt heur aigen woorden in: ‘5%!!m*grt??’
Gelokkeg heb k n gummetjestoets om t weer vot te vegen.
Leste weken maarken wie, dat Meiske ‘boetenverlangens’ aan t ontwikkeln is. Zai kin soms tieden in roamkezien zitten om t boetenleven te bekieken. Zitten der vogeltjes in esdoorn nusttakjes te versoameln of kraabt burenkat dikke goaten in rulle veurtoenzaand, jeuzelkont krigt t aal mit.
‘Kattenneuskes tellen zeker nait,’ hebben Famke en Wietske ons lestent al verontwoardegd veur de vouten gooid.
‘As wie n keer mit neuze aan roete zitten, ropt vraauw moord en brand en staait al mit spons en zeem kloar om gleerderge roeten te poetsen.’
t Binnen zo van dij dingen, dij nog wel wat rechtbraaierij velen kinnen.
Binnen wie Meiske kwiet, wie waiten hoast zeker, zai het heur stee in akkenail, op overloop-koekoek innomen. Schoft ongevroagd t vitroaziegedientje n stokje opzied en kin doar urenlaank zitten. Om, nemen wie aan, de wereld dudelk te moaken, zai komt der binnenkört aan.
Dat honden ook bepoalde veurrechten hebben, zint heur nait. Zai let ons dat regelmoateg maarken, as honden veur zoveulste keer as verswolgen in n swaart gat deur honden- en hopelk binnen òfzainboare tied ook deur kattenloekje verdwienen. Dij aine keer dat zai per ongelok deur t zwiebel- en kletterloekje goan is het heur weschienlek zoveul schrik aanjoagd, dat zai zok dat gain twijde moal beuren let. Veur ons is dat n haile geruststellen. Zai mag ja nog nait noar boeten en zeker nait eerder dan dat zai steriliseerd is.
Mit zeuven moand op kalender zol t wel kinnen, het poezendokter ons verteld.
‘Wie wachten nog even tot t echt veurjoar is,’ zeggen wie oetsteldereg.
Wie willen van Meiske gain binnenkatte moaken. Wie vinden, t is onnetuurlek. Wat ons weerholdt?
n Drokke verkeersweg veur t hoes? Aal dij dikke koaters, dij om t hoes tou spouken? Dat heur drang om Wiekster wereld te verkennen oetlopt op verdwoalen?
Zai is chipt, mor da’s gain geruststellende gedachte.
Vandoag hebben wie besloten, in veurjoarsvekansie mout t toch mor beuren. Woarom vandoag?
Op heur vaste stee in koekoek het zai, weschienlek oetst deur ploagerge koolmeeskes in dakgeut, besloten wroak te nemen op t komplete koolmezenvolk en het t stainen evenbeeld van zoadjepikkers zo’n katjewaai verkocht, dat komplete dainblad mit beeldjes en tiggel- en glaswaark op grond kukeld is.
t Wordt nou dus toch wel tied, dat Meiske t echte leven kennen leert.
20230216