Pink Panther

Nijs van leste doagen wordt overheerst deur keunegin Elizabeth. Wat minder nijsgevouleg is t bericht van òflopen zotterdag, datter n belonen van n haalf miljoen euro aanboden wordt veur golden tip over brutale sieroadenroof tiedens kunstbeurs Tefaf in juni. Mien nijsgiereghaid was wekt en reden genog om achtergrond van Maastrichtse daifstal te achterhoalen.
Ik las, dat interpol op zuik is noar n internationoale bende mit de bienoam ‘Pink Panthers’. k Haar der nog nooit van heurd. Op biebeheurend filmke zag k lu mit veurhoamers oetstalkast aan diggels haauwen. t Geweld het mie van de sokken bloazen. Ain van juwelen, n gele diamant, 114 karaats, zol zo’n tien tot twintig miljoen euro weerd wezen. Eerguster heb k mie den ook in alle eernseghaid òfvroagd, hou ik t bericht over daifstal missen kon.
Wat körtsleden oet tied kommen keunegin Elizabeth en al joarenlaank opererende juwelendaiven mit mekoar te moaken hebben?
Doarveur mout ik n stokje terogge goan in tied. Noar 2015. Dou schreef k veur òfwizzeln veur groep 8 van basisschool Noorderbreedte gain musical mor n filmscenario. Zoas k wìnd was, bin k pas begund te schrieven, noadat leerlingen mie oetstokt haren hou zai zok film veursteld haren. Onderwaarp stond vast:
‘De gestolen diamanten.’
In de weke vlak veur kerst heb k soamen mit kinder opdracht in mekoar knutseld. Gain enkele schriever is origineel en elke verwiezen noar eerder verschenen waark wordt, soms onbewust, ten stellegste ontkend. Op terogweg noar hoes haar k haile film al dudelk op netvlies stoan. Peter Sellers, alias inspecteur Clouseau, bekìnd van Pink Pantherfilms mos centroale figuur worden. Al snel wuir Clouseau Klungelmans en k von, hai mos zoals wereldberoemd evenbeeld net zo onbeholpen as schaarpzinneg op t witte douk kommen.
Of kinderen noa eerste lezing mien hoofdpersoon accepteren zollen, zai waren behaalve aangever ook beoordailenskemissie, von k van loatere zörg. Drij weke noatied, begun jannewoarie 2016 haar k t script kloar.
Om de lezer n idee te geven, n klaaine soamenvatten in grote stappen:
In Veendam störmt t. Aankondegen van windmeulens is oorzoak. In t zulfde nijs wordt ook expositie van prinses Juliana’s juwailen aankondegd. Spesioal 114-karaats gele diamant, ‘Komt-nait-veur’, bruiertje van wereldbekìnde ‘Koh-i-Noor’, dij in de kroon van keunegin Elizabeth zet is, wordt benuimd. Om bezuikers te trekken.
Twij nachten loater worden in Rijksmuseum Juliana’s juwailen oet gloazen oetstalkast stolen. En vervongen deur nepjuwelen. Ainegste getugen binnen Berend en Tine van Juttemis in 17e-aiws schilderij. As echtpoar in t spookuur oet schilderij stapt, plakt Berend n fotootje van daiven en daifstal, nomen mit n ooit verloren polaroid cameraatje achter op zien aigen schilderij. Tine vindt n verloren diamant. n Geel kunststokje, dat n zetje loater n stee krigt in t geschilderde fruitmandje.
Volgende dag komt Klungelmans in actie. Mit zien spesioale speurdersneuze vindt hai t fotootje en ontdekt even loater glinstergele diamant in t fruitmandje. Hai legt foto op toavel en stekt diamant in buutse. As even loater inbrekers in de hoast tiedens daifstal verloren gele diamant zuiken, arresteert Klungelmans mit foto in haand daiven.
Zoak oplöst?
Daiven binnen in de kroage pakt en opsloten. Woar kostboare gele diamant bleven is blift n roadsel.
Leste filmbeelden brengen Klungelmans in beeld. Hai zit in waarkploats van diamantslieper, dij ook nepjuwelen slepen het en kikt tou hou grote gele diamant in klaaine, handsoame staintjes slepen wordt.
Inde film en verhoal.

t Fantasierieke verhoal, dat ik op raand van 2015-2016 schreven heb, het veul overainkomsten mit t bericht van zotterdag: de noam Pink Panther, de gele diamant, bruiertje van …, Engelse keunegin en meschain nog wel t belangriekste punt, gehaimzinneghaid rond spoorloos verdwenen diamanten.
t Het mie n bult kopschraberij opleverd.
Woar k problemen mit heb?
Of ik mit mien filmscript medeverantwoordelk bin veur Tefaf daifstal . Heb ik mit mien 6 joar leden verzonnen pennenvrucht lu onbewust op t spoor zet?
In t verlengde van dizze gedachte heb ik bedocht, t zol  nait verkeerd wezen eerst binnen aigen organisoatsie te onderzuiken hou inbrekers as n daif in de nacht wegkommen konden. t Brengt oplözzen noar verdwenen diamanten vast dichterbie.
Huift hoge beloning ook nait oetkeerd te worden.
20220912