Angst

Drij weke leden, op de dunderdag veur kerst is t mie, om welke onbegriepelke reden den ook overkommen, dat ik vergeten bin gruine container boeten te zetten. Overkommen? n Zwak ekskuus? In mien veurdail sprekt, dat ik nog nooit vergeten bin voelnisbak op wielen aan stroatkaant te zetten. n Haard oordail is doarom nait op zien ploats. Dat wie op vrijdagmörgen, smörgens om haalf acht deur t ziedaarmeg monster roeg oet sloap hoald binnen, was wel even schrikken.
Veurege weke dunderdag mog k op herhoalen. t Het mie haile dag deur kop spoukt. Noa t oavendeten het Arineke mie t nog ais dudelk onder neuze wreven:
‘As t dammeet etensresten weggooist, zet den votdoadelk voelnisbak achter t hoes.’
Filain vervolgzinnetje “Den vergetst t nait weer” ontbrak der nog net aan.
Woar k aans, vlak veur loate bèregang, mit luudruchteg containerrovvelgeluden lu, dij aal te vroug in t stro kropen binnen, oet eerste sloap hoal, was k veurege week dunderdag d’eerste. k Huif bovenstoand stokje aiglieks nait op te schrieven, want weschienlek zel t mie aaltied bieblieven.
t Voulde lestent dunderdag doarom onwenneg, dat ik tiedens leste honderondje in toene gain container noar wegkaant rollen huifde. Dou hondjes al laank en braid weer veur deure stonden, wuir mien aandacht trokken deur drijaarmege monsters op n poar kilometer. t Onontkomboar, nait meer weg te denken zoeven was oortjestoetend. t Is nait aans, zuudwestenwind brengt lewaai mit zok mit.
Angst veur sloapproblemen hebben wie nait. Nait meer. Wie sloapen noamelk as roos en marmot. Windmolenwoarschaauwens binnen vervast op waitenschappelke gronden baseerd, mor gelden dus nait veur ons. Net as t flitsen van wieken bie zunsondergang. t Is even vervelend, mor wìnst der aan. Best meugelk dat wie ainegsten binnen, aan collectieve òfkeer van windmeulens kinnen wie ons onttrekken.
’t Binnen ook nait de wieken,’ zegt dörpsbewoner.
Hai is n geboren Wiekster en bleven.
‘Ondergrondse bromgeluden binnen veul aarger. Zai kommen as n ongeneude gast dien hoes binnen en goan nait weer vot.’
Hai heurt t, zien vraauw het der gain last van. Toch hebben zai besloten om t hoes te verkopen.
‘En nije bewoners?’ vroag ik belangstellend.
‘Dij binnen zok bewust van mien probleem, mor hebben der bliekboar net as vraauw gain last van.’
‘Zol tegenswoordege woningnood mìnsen minder kritisch moaken,’ vroag k mie òf.
Ik heb tien joar onder rook en lewaai van strokertonfebriek, woar mit drij schiften mesienen nooit stil stonden, leefd. k Heb der gain oog minder om dicht doan. Net as veul kinder, dij k in 70-er joaren op t Hoogezand in klazze haar en dij stoef aan spoorlien woonden.
Verhoezen is om dij reden den ook nooit bie ons opkommen. Wie wieken nait makkelk. Woar moust traauwens hìn. Op Maiden is t mit ain groot bos in achtertoen gain doun. In Kielwindeweer, woar wie òf en tou vekansie vieren, zugst links en rechts molentjes draaien. Bie duustern is kermis kompleet. Behaalve draaimeulens worden as t twijduustern in gang zet is, ook nog es deur n onzichtboare lanteernopsteker rode lichtjes aanstoken. n Onwerkelk mooi schaauwspel. Sommegen nuimen t horizonvervoelen. t Paast in elk geval nait in vlakke veenkelonies. Mor dat doun bozzen ook nait. Kinder dij in dizze tied opgruien waiten nait aans. Veur de groten: Aargernizzen moaken, mit oetzundern van aal lu dij der echt last van hebben, zulvens depressief worden, alles allendeg mor aarger.
Vanmörgen wuir k op mien gebrukelk rondje mit honden deur n voage mist hìn deur de vaar vroleke vrunden aanderkaant daip verwelkomd. Wietske vloog en rausde as n dolle hond over diek. Woar zai n dik joar leden nog schietensbenaauwd was, het zai gain oog en oor meer veur windmeulens. Alles wìnt bliekboar.
Oflopen weekìnde bin k veur twijde moal begund te lezen in Nicci French bouk ‘Blaauwe Moandag’.
k Wait, t is veur ons pas volgende weke blaauwe moandag, maist depressieve moandag van t joar. Dag, woar mìnsen zok t ongelokkegst voulen. Wordt beweerd.
Is t ons aanproat of werkelkhaid. k Duurf t hoast nait te zeggen, want ik heb van depressies, net as van windmeulens nooit echt last ondervonden.
Wat ik wel zeker wait is, dat mit noame op oldere leeftied angst veur toukomst aine nait bie de ströt griepen mout. t Is de muite nait. Kouster in dit licht t besef, dat mìnsen mor n blaauwe moandag op eerde binnen.
20220110