Plietsie

Mien Carmiggelt verzoameln kreeg mit moandagmörgenkraant op slag n aandere inhold. Boeten aal zien verzoamelboukjes heb k ook de serie ‘Speciaal voor u’ in kaaste stoan. Dunne flottertjes mit zo’n 10 verhoaltjes, dij nooit as Kronkel in t Parool verschenen binnen.
Stad en laand heb k òfraaisd om dizze serie kompleet te kriegen. Mooi om te hebben, nog mooier om te lezen. Lezen veur t sloapen goan. Allewel. Sommege stokjes binnen zo komisch, dat ik t, ondanks t loate uur, nait loaten kin om Arineke der n stokje oet veur te lezen. Langsoam wegzaailen in n zoalege sloap is der vanòf zokse mementen nait meer bie.
Carmiggelt vindt grootste dail van zien onderwaarpen, net as ik bie pad en weg. t Verschil zit hom behaalve in vörm en inhold in n veul grote vindingsgebied. Amsterdam is nou ainmoal n stok groter as De Wieke. Hai schreef elke dag, ik zo òf en tou. Zoals vandoage.
Hai luip kilometers op zuik noar ‘slachtovvers’. Voak zat e luustervinkje te speulen in kovviehoezen, voaker in t kaffee. Hai was n goie innemer en de rust van t kaffee was n goud stee om alvast te begunnen mit t schrieven van zien doagliekse kronkel. n Aander verschil? Baaide ontbreken op De Wieke. Zulvens n stille knip is nait te vinden.
Carmiggelt was boeten de drokke stad as waarkgebied n netuurlaifhebber. Of t zien milieubewusthaid west is, of gewoon omdat t der nooit van kommen is, hai haar gain riebewies. Dat n verhoal schreven is vanoet autozicht is den ook oetzunderliek veur zien waark. k Neem joe doarom even mit noar 1965.
Hai is nuigd deur Amsterdamse plietse en voart op n schiere dag in n 5x8auto mit twij jekken deur Amsterdam.
‘5×8?’ heur k joe denken.
k Heb t zulf ook opzuiken mouten: 5×8 was doudestieds t alarmnummer van Mokumer plietsie.
Schriever het gelok. t Is drok bie pad en weg, mor dat is t hoast aaltied. Ook veur de baaide agenten veur in auto is t opletten. Radio, mit berichten van t hoofdbero toetert aan ain stok deur. Auto, mit Carmiggelt op achterbaank, vlaigt deur haarfsteg Amsterdam van t ain noar t aander.
Zo vaalt der n vraauw oet t roam.
Jongens hebben n auto in brand stoken.
Aargens is der dikke roezie, mor zai huiven der nait op òf. Woarop oldste van de twije zegt:
‘Sloagerij mit plietsie is gewoon in ons doaglieks waark.’
As drij manlu op zeker mement, langsoamaan over de Walletjes rieden, zegt twijde agent, de bierieder, lagend:
‘Hier zörgen lu wel veur zokzulf.’
n Proatjeboksem. Weschienlek om mitrieder van schriefstof te veurzain of meschain ook wel om hom te imponeren stekt hai n verhoal òf over aal ledemoaten dij hai in zien laange loopboan bie Amsterdamse plietsie kneusd, verbogen of broken het. t Is n indrokwekkend laank verhoal.
‘Ik heb nog nooit wat had,’ antwoordt sjefeur.
‘Mor dou kist ook haarder lopen,’ krigt eerste spreker as weerwoord.
Zai mouten der zulf om lagen.
Tot zover t Carmiggelt verhoal. t Vervolg gaait over n jongkirrel, dij in de hoast om bie traain noar Alkmaar te kommen, omreden dat zien moeke zo zaik is, n fietse stolen het. n Klaaine daif mit nobele bedoulens. Veur dit verhoal minder interessant.
k Neem joe vanòf hier mit op raaize noar dizze tieden. 56 joar loater. Oflopen zundag. Noar Grunnen. Stad Grunnen. Ook doar het plietsie handen vol waark. Zai hebben t in binnenstad letterliek aan de stok mit n stok of honderd jonge demonstranten. Oproupen via social media.
Dagblad schrift:
‘Jongeren gooiden vuurwaark noar agenten. Fietsen wuiren oet rekken trokken.’
Speulers in t spel tussen jongelu en plietsieagenten voeren n soort kat-en-muis spel op, woarbie in tegenstellen tot wat je verwachten zollen, nait zeker is wel kat en wel de moezen binnen.
Even noa 21.00 uur wordt Grote Maarkt leegveegd. Demonstranten kinnen alle kanten opvlaigen.
Ondertussen wordt der bie n juwelierswinkel roet in diggels haauwen en inventoares mitnomen. Op n aander stee mout n brandweerman runnen veur zien leven.
Tot zo ver t Stadse verhoal.
Plietsies, 56 joar leden konden der nog wel n geintje van moaken. Of het Carmiggelt der op zien aigen menaaier n pozitieve draai aan geven.
Juwelier, lees k vandoag in kraant, krigt veul steun van verschaaiden mìnsen. Zai vinden t slim aarg veur hom.
En toch mis ik t vervolgverhoal van de brandweerman.                                                                                                                                                                                                                                                           Dat is pas aarg.
20211124