65 joar

As der aine is, dij zok verheugt op heur verjoardag
Den is t Arineke wel
t Feest der feesten
Woar gain aander feest bie in de schare stoan kin
Hou zai zok zo’n dag voult?
As n kind in n snoepwinkel, is meschain wel de beste omschrieven
Nou zollen je denken kinnen
t Is heur om de kedo’s te doun
Zel k joe klouk moaken?
n Klaain beetje
Veur t overgrote dail,woar zai t maist noar oetkikt
Is de veziede.
Soavends veur t feest moaken wie voak de balans op
Wel wel, mor veural wel nait ( meer ) op heur feest verschienen zel
n Traditie
En t lucht op n bepoalde menaaier op, de noamen te nuimen van
aal dij m֡nsen, dij nait meer onder ons binnen
‘Wat haar ik groag….’
’t Is nait aans.’

Dit joar is t aans
Maiste winkels binnen sloten
Ook heur snoepwinkel holdt deuren dicht
En dat in t joar, dast 65 wordst
‘Moust t dit joar allendeg mit mie doun.’
Zunder kinder en o, noodlot
Zunder klaainkinder 
As k joe vertel
Dat stemming in hoes al doagenlaank n beetje bedrokt is
Doar vertel k joe vast gain nijs
Dat ik al n poar doage in toene mie oet de noate waark
Joa, dat het n oorzoak
Ik zeg:
Ik poot aal dij mooie bollen spesioal veur die
Den kist dammeet in t veurjoar
As dij schiere, veulkleurege doahlia’s in blui stoan
Toch nog mit n beetje plezaaier terogge kieken
Noar dij stille, vervelende 20e meert
k Vertel heur:
Wie moaken der vandoage t beste van
In de waitenschop dat wie aargens in de toukomst
Dizze dag nait dunnetjes, mor in zien gehail
Mit aal dien gasten groots vieren goan

Tot zover mien biedroage
Mor ie hebben vervast ook wel wat te melden
Loat joe nait nuigen
n Mooie taiken of koart
n Zulf gezongen laid of aria
n Goie wìns
Zai zel der vast hail bliede mit wezen.

.