Lösloaten

Guster heb k leste zoaken wat betreft musical mit ‘de juf van groep aacht’ deursproken. Noa twij moand prakkezaaiern, pazen, wegstrepen, vannijs weer begunnen en òf en tou n körte opleven, omdat ik eindelks weer deurzicht haar, is der den toch n ìnde aan t produktie-perses kommen. t Klinkt meschain as n verzuchten, mor da’s nait de bedoulen. k Wil allendeg mor aangeven dat t best stoer wezen kin om vieftien kinder in n rol te ploatsen, dij leerboar én leuk om te doun is. Vergeet nait, dat leerlingen dammeet, noa de Cito-toetsen, sikkom twij moand doaglieks mit t instudaaiern van teksten en laidjes in de weer binnen. Zai hebben de toak op zok nomen ìnde juni veur n groot publiek as volleerde musical-sterren de steerns van de hemel te speulen én te zingen. Dat moust mor duurven. As 12-joarege zunder ain fozzel aan toneelervoaren. Ie snappen vast wel, dat je as schriever doar dus ook n bepoalde verantwoordelkhaid in droagen. Mor guster heb k t definitieve stok òfleverd. t Is nou aan meziekdichters om t spultje hailemoal rond te moaken en k mout eerlieks bekennen, k verheug mie nou al weer op oetvoeren.
Wie hebben t guster nog even over musical van veureg joar had, ‘Helden’.    k Zai juf noa òfloop van veurstellen in Van Beresteyn nog trotsk as n paauw rondlopen. Zai was echt trotsk op heur leerlingen, de artiesten, dij t stok op de planken zet haren. En terecht, t het heur veul swaitdruppels kost. En, zo’n geweldeg spektoakel stroalt in veul opzichten ook òf op de regisseur.
‘Dat kinder soms onverwachte talenten loaten zain, geft veul voldounen,’ zee juf guster nog es mit noadrok.
Ik kon t nait noaloaten, wat ploagerg, nog es even fien heur aigen woorden in herinnern te brengen:
‘En twij weke veur d’opvoeren hest nog draigd alles òf te lasten.’
Zai schrikt zichtboar, as k dij woorden op toavel gooi en begunt den te lagen. Draigement was eernsachteg. Hou t kwam en hou t zat, was stoer te achterhoalen, mor kinder waren t vlak veur de grote show volledeg zat. Zai muiken der in ain woord n potje van.
‘Zo goa ik de konfrontoatsie mit t publiek nait aan,’ het ze kwoad zegd en t was mainens. Nee, dat was gain toneelspel.
En wat beurde? t Is echt vouer veur psychologen, mor vanòf dat mement luip t as n traain. Wat de veraandern brocht het, is nooit oetsproken. Of t n stil protest tegen te veul bemuienizzen was? Of was t de aigen verantwoorden, dij kwam bovendrieven. Of t gevoul om te foalen tegenover femilie en de rest van de wereld. Mor dou de juf zok terogge trokken haar, de teugels vieren luit, waren der aandern, dij heur rol automoatisch overnamen.
Joa, opvouden is lösloaten, mor veural t overdroagen van verantwoordelkhaid en gelokkeg haar de juf dat goud begrepen.
Ik kin genieten van zokse ontwikkelns. Soms overschatten volwazzen lu heur aigen aandail in leerperzessen. Joa, ook leerkrachten. Leren ontstaait noamelk nait deur ze konstant achter de boksem te zitten. Dij drok kinnen kinder voak nait aan.
Wat leerkrachten leren mouten is, dat de beste leerkrachten de kinder zulf binnen. De beste stuurlu stoan noamelk echt aan wal en kieken tou. Wat kinder neudeg hebben is rust en tied en den veural de tied om t geleerde te verwaarken.
Even noar n aandere juf.
Of en tou geft hooggeleerde dochter mie de meugelkhaid om mit heur te sparren. Nee, nait in de boksring, maar aan de studietoavel. Zai is op t mement bezeg mit n proefschrift, mor ook mouder van n zaik kind. t Is n stoere kombinoatsie en de reden, dat ik mie even transformeer in n vrougere rol. Dij van schoolmeester, as assistent bie n waitenschappelk onderzuik noar spellingproblemen.
Woarom Margreet mie vragt is mie n roadsel, want binnen de kֲörtste keren hebben we roezie. t Is net as in de boksring n kwestie van aanvalen en verdedigen. Wie verschillen nogal van inzicht en aanpak. Woar zai in de aanval gaait en zok richt op n grotere inbreng van kollegoas, meer regels, voaker dudelke instructie, goa ik in de verdedigen en berie ik mien stokpeerdje. k Perbaaier heur dailgenoot te moaken van mien inzicht:
‘Doe wilst nait allendeg veuls te veul, mor vergetst t belangriekste: t kind.’
Zai het t netuurlek bie t rechte ìnde. Zai het veul meer kennis van zoaken en is veul beter op d’höchte van nije inzichten in t spellingperses. Mor toch. k Bin zo aigenwies en geef heur de wieze les:
‘Kinder leren t maist en t best deur zulfinstructie.’
Kinder hebben tied en roemte neudeg om t geleerde te verwaarken.        ‘Heb k dat nait al eerder schreven?’                                                              Leerkrachten overschatten zokzulf. Kinder aingoal op de kop zitten en overloaden mit meer en meer en meer, doar roaken zai van in de ware. Wie binnen nog aan t onderhandeln, aan t overleggen, hou we verder mouten. As k heur vanoavend spreek, wil k toch es t verhoal van de bienoa mislokte musical aan heur veurleggen.