Ballonnenclub

Boer Muskee holdt van ruiern.
Moggen je oet dij eerste zin konkludaaiern, dat dijzulfde boer n vaarsterrenkok is, dij groag mit n slaif in de soep ruiert, den he’je t mis. In d’eerste ploats holdt e nait van soep en aan slaiven het e n bruiertje dood, mor doarover dammeet. Boer Muskee, de Drìntse campingholder, dij sunt n poar joar nijemoodse kampeerterrain boeten ons dörp beheert, holdt van n aander soort ruiern. Hai wil, as jonge ondernemer groag ruiern in zien aigen zoak brengen en omdat seizoenopen begun april snel dichterbie komt, het e wat spectaculairs bedocht. Hai het besloten om d’open van t kampeerseizoen dit joar mit veul toeters en bèllen ekstroa aandacht te geven.
Hou? Deur n ballonnenclub te nuigen.
t Biezundere is, mor dat ligt ook n beetje in d’oard van t beestje, dat elkenain welkom is op t grote feest. Vaste gasten, mor ook adspirant kampeerders, dij der over denken om heur tìnte over n moand op te sloagen in ons dörp binnen aal welkom. Wonen je in dörp of stad en hebben ie nog nooit op n kaampe gruinlaand kampeerd, je binnen nuigd. Boer Muskee is n man mit n groot haarte, aine dij groag alle mìnsen vangen wil in zien net. Zunder aanzain van personen. Allewel.
In t gesprek dat ik guster mit hom had heb, zat best wel n stok sagrijn. n Stok onverwaarkt verleden. n Verhoal, dat e wel even kwiet mos. n Verhoal, woar ik verantwoordelk veur was en dat ik veureg joar schreven heb, mor wel n verhoal woar nait ik, mor inspecteur Panjer Pinkster de hoofdrol in speuld het. En veur de twijde moal, om de spanning op te voeren, dammeet meer.
Eerst even weer noar guster. As stokjesschriever bedainst soms twij boazen. Dat was in dit geval ook zo. Directeur van mien kraante is n boas, dij aaltied op t vinketaauw zit en groag as eerste de nijste nijtjes publiceren wil. Nijs verkocht kranten en doar worden hai en ik van betoald. Mor dij aander boas haar meschain, hoast wel zeker, nog wel meer belang bie mien stokje en dat was boer Muskee. Dit moal wel. Dij blift netuurlek naargens as zien mooie en opzainboarende ideeën nait onder de mìnsen kommen. t Zol wel vrumd wezen as aal ballonnen op de grond blieven zollen en der gainaine de locht in zol goan.
Dou t gesprek, dat aiglieks nait ains zoveul tied in beslag nomen haar, op t ìnde luip, begon t volgende vrumde twijgesprek:
‘d’Aanvroag veur d’organisoatsie van t haile feest kin zeker gewoon weer noar d’burgmeester.’
‘Hou bedoulst?’
‘k Huif toch nait mit pepierderij noar dij ……’
Hier stopte de spreker in ain klap en keek mie doarbie zo aldernoast vranterg aan, da’k hoast lagen mos.
‘Dij …… wel bedoulst?’
‘Hou hait dij haalfzeuven, dij male slaif van n kirrel ook nog mor, dij man dij in t dörp aaltied in zien Bromsnor pakkie rondlopt?’
k Was verboasd, verbolderd over de menaaier woarop zo’n vrundelke man as boer Muskee inains as n orbedor oet d’hörn kommen was.
‘Inspecteur Panjer Pinkster?’ zee k den ook hogelk verboasd.
‘Joa, dij bedoul k.’
‘En wat het e, volgens die, den doan?’
Muskee schudkopte eerst es wat, net of e n grote last van zok òfschudden mos en kwam dou mit zien verhoal veur n dag. Dat Panjer Pinkster in dat swoare onweer dij jonken van t veld òfhoald haar ( lees verhoal 9: In t hok ) en veur heur aigen vaileghaid in t hok stopt haar, doar was niks op aan te maarken. Dat hai, boer Muskee, n poar doage loater bie dijzulfde inspecteur op t matje roupen was en van onderoet de zak kregen haar, omdat hai, as campingholder, zien verantwoorden nait nomen haar, was aandere kouke. Dat het boer Muskee zeer doan. Haile zeer. Zo’n behandeln haar hai nait verdaind. En t stekt hom nog aal, dat dizze onaangenoame woordenwizzeln nait op n fesounleke, volwazzen menaaier oetsproken is.
‘Mor woar bist nou baange veur?’ zee ik noa dizze laange bekentenis.
‘Dat hai mien aanvroag veur n groots ballonnenspektoakel in de prullenbakke gooien zel.’
Veul haar ik as verslaggever nait meer aan dit gesprek tou te vougen en wie hebben òfschaaid nomen mit n touzeggen van mien kaante dat ik in elk geval nog even bie d’inspecteur langs goan zol om de situoatsie noar weerde in te schatten.
Over t bezuik aan inspecteur Pinkster vandoage kin k kört wezen. Dij is d’haile kommootsie noa t onweer, t oppakken van acht jongelu, mor ook t vervelende gesprek mit boer Muskee al laank weer vergeten. Hai richt zok op de toukomst.
Van d’gemaintesikketoares het e begrepen, dat boer Muskee n aanvroag indaind het veur n groot ballonnenfeest.
’t Geft dus gain problemen?’ heb k zo tussen neus en bovenlip deur opmaarkt. Nee, dus. Hinderwetvergunnen en verordeningen boetengebied binnen aal in d’pepierversnipperoar terechte kommen.
‘Dranghekken genog om t publiek noar t goie stee te laaiden en …’ zee e nog even terloops:
‘Hulptroepen binnen mit Tönnies en twij waarkloze BOA’s ook al inschoakeld.’
Joa, zoals ik al zee, inspecteur Panjer Pinkster het d’boudel goud veur mekoar en as der aine is dij zok op t grote spektoakel verheugt, den is t wel …….

Hou t aal òflopt, wait ik dus nait. k Bin meschain wel net zo benijd as joe.
k Beloof joe den ook op twij april terogge te kommen mit n oetgebraaid verslag van t ballonnenfeest van ain april.

Cees Maggelt